Dortmund 1-2 Zenit (agg 5-4) [UCL Rd. of 16 Leg 2] 19/03/2014

Hulk 16’

Dortmund 1-2 Zenit (agg 5-4) [UCL Rd. of 16 Leg 2] 19/03/2014

Hulk 16’